inż. Łukasz Siembab

Zakres działalności

Podziały nieruchomości

Wydzielenie z istniejącej działki ewidencyjnej przynajmniej dwóch nowych działek bez zmiany dotychczasowego właściciela oraz sporządzenie dokumentacji prawnej.

Wznowienia punktów granicznych

Odszukanie w terenie istniejących znaków granicznych nieruchomości lub w przypadku ich zniszczenia ponowne wyznaczenie i stabilizacja na gruncie. (kamieniem betonowym, żelaznym bolcem itp.)

Rozgraniczenia nieruchomości

Ustalenie na gruncie granic spornych nieruchomości poprzez określenie położenia punktów granicznych i linii granicznych, stabilizacji tych punktów oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Postępowanie może mieć charakter administracyjny – w przypadku zatwierdzenia przed geodetą granicy przez strony – lub sądowy – w przypadku braku ugody.

Mapy do celów projektowych

Podstawowe opracowanie niezbędne do wykonania projektu wymagającego pozwolenia na budowę (np. budowa domu, infrastruktury technicznej, innych obiektów budowlanych)

Wytyczenia i inwentaryzacje

Wyznaczenie trasy lub lokalizacji przestrzennej projektowanej inwestycji (infrastruktura techniczna, budynek) w terenie oraz pomiar i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych, obiektów inżynierskich w pełnym zakresie (wytyczenia, pomiary inwentaryzacyjne, pomiary kubatury robót ziemnych itp.). Zakres oferowanych prac uzgadniamy osobiście z inwestorem.

CENNIK
Oferujemy elastyczny cennik dla każdego klienta po wcześniejszej konsultacji. Odnajdziemy optymalne rozwiązanie oraz przedstawimy ofertę najkorzystniejszą dla naszych klientów. Gwarantujemy szybką i rzetelną odpowiedź.

O FIRMIE

Biuro Usług Geodezyjnych GEOCENTER działa na terenie powiatu nyskiego oraz powiatów z nim sąsiadujących. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych oraz precyzyjnego sprzętu, jesteśmy w stanie wykonać powierzone nam zadania na najwyższym poziomie w możliwie jak najkrótszym terminie. Zapewniamy fachowe doradztwo oraz bezpośredni kontakt z klientem.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

Masz pytania?